Foil Kites

Core Free
CHF 1'150.00
Ozone Hyperlink V1
CHF 1'320.00
Ozone Chrono V2
CHF 1'548.00
North ACE 2018
CHF 9'999.00